tasa

آخرین اخبار در مورد ملا هبت الله آخوند زاده

رئیس گروه طالبان پیشنهاد خطبه واحد نماز جمعه را تایید کرد

رئیس مرکز رسانه‌های طالبان اعلام کرد پیشنهاد وزارت حج در خصوص خطبه واحد نماز جمعه از سوی رئیس طالبان تایید شده‌ است. انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه‌های طالبان امروز یک‌شنبه (۲۹ عقرب) در تویترش نوشت پیشنهاد وزارت ارشاد، حج و اوقاف مبنی بر اینکه عموم ائمه و خطبای مساجد کشور خطبه‌ واحد ترتیب گردد از سوی مقام ریاست طالبان تصویب گردیده و ارکان، سنن و آداب خطبه در آن رعایت شده است. امروز یک‌شنبه (۲۹ ...